KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 THÀNH CÔNG (19/08/1945 – 19/08/2023)

Vào cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được đánh giá là một sự kiện trọng đại, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc của nước Việt Nam. Từ đây, đất nước của chúng ta bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thời gian đã được trôi qua 78 năm, kể từ những ngày sôi sục, dữ dội và hào sảng vào mùa thu của năm 1945, đất nước và nhân dân ta đã phải trải qua nhiều thử thách, cùng với đó là nhiều biến cố trọng đại, nhưng dấu ấn của cuộc Cách mạng Tháng Tám vào năm đó vẫn mãi mãi là ngọn lửa bất diệt trong trái tim của mỗi một người dân Việt.

Lịch sử của cuộc cách mạng tháng 8 vào năm 1945

Vào năm 1958, quân Pháp tấn công vào tỉnh Đà Nẵng, tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, biến nước ta thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Thời đấy lúc bấy giờ, những người nhân dân ta phải chịu cảnh khốn cùng, nhiều cuộc đấu tranh, phong trào khởi nghĩa liên tiếp nổ ra để đòi lại được một nền độc lập dân tộc.

Vào tháng 8 năm 1945, thời cơ của dân tộc ta đến khi cuộc chiến tranh thế giới đi đến hồi kết. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, quân dân ta đã cùng nhau đồng lòng, nghe theo sự chỉ thị để chờ ngày tiến công. Cụ thể, vào khoảng ngày 13/8 – 17/8, những cơ quan đầu não của Đảng liên tiếp họp và phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

Vào rạng sáng ngày 19 tháng 8 năm 1945, nhân dân Việt Nam đồng loạt kéo về Nhà hát lớn Hà Nội để thực hiện về cuộc tổng mít tinh lớn chưa từng có trong lịch sử cùng với sự bảo vệ đến từ Thanh niên tự vệ. Cuối ngày, quân dân ta đã nhanh chóng làm chủ khu vực này. Thắng lợi ở Hà Nội cũng đã trở thành sức mạnh kéo theo sự bùng nổ và tiếp thêm nhiều sức mạnh cho các cuộc giải phóng ở những tỉnh thành khác.

Ý nghĩa về cách mạng tháng 8/1945

Đối với tiến trình của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám vào năm 1945, một phần, nó đã góp phần đánh bại về sự tàn dư của chế độ phong kiến và một chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít ở Việt Nam. Về vấn đề này, trong Thư gửi đến đồng bào toàn quốc nhân dịp Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, ngày 19 tháng 8 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết và tuyên bố: “Cách mạng Tháng Tám đã giải phóng cho mỗi người đồng bào trong chúng ta ra khỏi chế độ quân chủ chuyên chế và xiềng xích về thực dân”. Một mặt khác, đối với công cuộc xây dựng nên một chế độ xã hội mới, khác hẳn so với chế độ cũ (phong kiến, thực dân và đế quốc): “Cách mạng Tháng Tám đã xây dựng cho mỗi người dân chúng ta cái nền tảng Dân chủ Cộng hoà và thống nhất về nền độc lập”.

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám chính là thắng lợi của ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam, và cũng là sự thắng lợi vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về nền độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Từ thắng lợi to lớn đó, đã cổ vũ cho nhân dân ta kiên cường đấu tranh giành lại sự độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 lịch sử. Đất nước hoàn toàn được độc lập, người dân được hoàn toàn tự do và hạnh phúc.

Tags:

Phản hồi của khách hàng

Giải thưởng uy tín

icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon